Jak třídíme odpady v Třinci

Jak třídíme odpady v Třinci


V Třinci třídíme papír, plast, kovy, sklo, nápojové kartony, biologický odpad, objemný a nebezpečný odpad. Do samostatných kontejnerů sbíráme použitý textil, vysloužilé elektrospotřebiče včetně baterií, lineární a úsporné zářivky a výbojky.

 

V centrální části města využijte nádobový svoz tříděného odpadu.

 

 

 

 

V lokalitách se zástavbou rodinných domů je převažujícím systémem pytlový svoz. Každý rodinný dům, který projeví o tento typ svozu zájem, má k dispozici barevné pytle – žluté na plast a kovy, modré na papír a oranžové na nápojové kartony. Pytlový svoz skla se z bezpečnostních důvodů neprovádí, k uložení skla využijte zelených nádob poblíž bydliště.

 

 

 

Svoz směsného komunálního odpadu od rodinných domů je doplněn celoročním svozem biologického odpadu. Od každého rodinného domu se v liché týdny odváží nádoba na směsný komunální odpad a v sudé týdny 240litrová nádoba na biologický odpad.

 

 

 

 

 

 

Na sídlištích jsou velmi oblíbené malé větratelné košíky na kuchyňský biologický odpad doplněné biologicky rozložitelnými sáčky.

Kuchyňský biologický odpad, aby neskončil ve směsném komunálním odpadu, odložte do označené nádoby na biologický odpad.

 

 

 

 

 

 

Zájemcům z řad rodinných domů město zapůjčilo kompostéry ke kompostování biologického odpadu z domu i zahrad.

 

 

Město Třinec ve spolupráci s Diakonií Broumov s.r.o. umístilo oranžové kontejnery na použité oblečení, textil, obuv, kabelky a dětské hračky.

 

Rozmístění kontejnerů na textil:

·      Okružní

·      u veterinární ošetřovny v Lyžbicích

·      Kamionka, konečná autobusů

·      u Městského úřadu – horní parkoviště

Použité ošacení je poskytováno lidem ve složité sociální situaci.

Veškeré věci musí být čisté, suché a zabalené do igelitových tašek či pytlů, aby se transportem nepoškodily!

 

Elektrospotřebiče malých rozměrů odevzdejte v elektroprodejnách nebo do tzv. e-boxu. Jedná se o menší nádoby umístěné v hypermarketu Albert a ve vestibulu Městského úřadu Třinec.

 

 

Elektrospotřebiče větších rozměrů - počítače a jejich příslušenství, tiskárny, kalkulačky, telefony) vhoďte do červených kontejnerů. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm. Stacionární kontejnery jsou vybavené také boxem pro individuální sběr baterií. Elektrospotřebiče, které se nevejdou do otvoru červeného kontejneru předejte pracovníkům sběrného dvora.

 

 

 

Rozmístění kontejnerů na elektrospotřebiče:

·           Přátelství 1006, Kamionka, točna autobusů

·           Palackého 511

·           Horní 833-836

·           nám. T.G.M., dvůr Jablunkovská 380

·           kpt. Nálepky 867, u podzemní nádoby č. 41

·           křižovatka Reymontova a Pod Břehem 707

·           Smetanova 523

·           Břízová 599

·           Sosnová 410

·           Seifertova 752

·           Větrná 365

·           Dukelská 1139, za OD Prior

·           Jablunkovská 705, za starým obchodním domem

·           Kanada,  točna autobusů u učiliště

·           Erbenova 801 – 803

 

Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky. Pokud úsporka dosvítí, doneste jí do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí ve vestibulu Městského úřadu Třinec a Městské knihovny.

 

 

 

 

 

 

Objemný a nebezpečný odpad odevzdejte na sběrném dvoře nebo využijte 2 x ročně mobilní sběr dle aktuálního harmonogramu svozů odpadů.

Harmonogramy svozů objemných a nebezpečných odpadů ve městě a v ostatních částech města najdete: zde

Stavební odpady – předejte za úplatu do sběrného dvora nebo si objednejte přistavení velkoobjemového kontejneru u specializované firmy.

Všechny druhy odpadů lze odevzdat na sběrném dvoře firmy Nehlsen Třinec, s.r.o. v Třinci na Tyrské.


 

 

>

Provozní doba sběrného dvora firmy Nehlsen Třinec, s.r.o. v Třinci na Tyrské:

pondělí až pátek 07:30 – 17:00  

sobota 07:30 – 12:00

neděle zavřeno

Kontakty: dispečink odvozu odpadu: 558 334 761

www.nehlsen.cz

 

 

Užitečný odkaz:

 

www.jaktridit.cz - stránky věnované třídění a recyklaci odpadu

Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku