Stan powietrza

Povinnost provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší


Revize kotlů
Lidé budou muset předložit revizi kotle!
ikona - stáhnout soubor (413.34 kB)
Leták k revizi kotlů
Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace
ikona - stáhnout soubor (468.11 kB)
Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek
ikona - stáhnout soubor (6.51 MB)
Příloha č. 1 - Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek - CZ08A
ikona - stáhnout soubor (419.98 kB)
Příloha č. 2 - Rozhodnutí o námítkách obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
ikona - stáhnout soubor (1.04 MB)
Příloha č. 3 - Vypořádání připomínek obdržených v rámci zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
ikona - stáhnout soubor (407.72 kB)
Příloha č. 4 - Stanovisko SEA k návrhu koncepce Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek - CZ08A vydané dle zákona č. 100.2001Sb
ikona - stáhnout soubor (114.19 kB)
Zveřejnění - Opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek - CZ08A

Projekt Air Silesia o regionálním česko-polském znečištění ovzduší


Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace o znečistění ovzduší v celém přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou.

ikona - stáhnout soubor (2.57 MB)
Projekt Air Silesia


Program zlepšování kvality ovzduší aglomeraceProjekt Air Silesia o regionálním česko-polském znečištění ovzduší


Projekt je unikátní nejen rozsahem zpracovaných informací, ale rovněž rozsahem spolupráce českých a polských institucí. Poprvé byly informace o znečistění ovzduší v celém přeshraničním regionu vyhodnoceny stejnou metodikou.Měření čistoty ovzduší a meteorologie pro Městský úřad města Třinec


Přehled a umístění automatických monitorovacích stanic.


Pro zobrazení nameřených hodnot klikněte na vybranou stanici do mapy, nebo níže na záložku s názvem stanice.

Logo Českého hydrometeorologického ústavu   Český hydrometeorologický ústav - stanice Kosmos

Logo Českého hydrometeorologického ústavu   Český hydrometeorologický ústav - stanice Kanada

Logo Českého hydrometeorologického ústavu   Stav ovzduší - Moravskoslezský kraj (v novém okně klikněte nad mapou české republiky na zelenou z


Stanice Kosmos - foto1 Stanice Kosmos - foto2 / Zobrazit data stanice / Automatická Monitorovací Stanice čistoty ovzduší a meteorologie Třinec - Kosmos se nachází v centru města, na travnaté ploše za Kinem Kosmos.

Veličiny měřené v AMS Třinec - Kosmos:


Množství ozónu - O3
Polétavý prach o velikosti 2.5, 10 µm - PM2.5, PM10
Rychlost větru - WV
Směr větru - WD
Teplota - T
Vlhkost vzduchu - H
Stanice Kanada - foto1 Stanice Kanada - foto2 / Zobrazit data stanice / Automatická Monitorovací Stanice čistoty ovzduší a meteorologie Třinec - Kanada je umístněná v lokalitě nad Železárnami, v parčíku mezi ulicemi Lánská, Odbojářú a Na Samotách

Veličiny měřené v AMS Třinec - Kanada:


Oxid dusnatý - NO
Oxid dusičitý - NO2
Směs oxidů dusíku - NOx
Polétavý prach o velikosti 2.5, 10 µm - PM2.5, PM10
Benzén - BZN
Rychlost větru - WV
Směr větru - WDInformační kampaň – lokální topeniště


Opravdu chceme dýchat čistý vzduch?


Žlutočerný kouř z komína domku
Logo STaRS Městská knihovna Třinec - Logo Region Forum - Těšínské slezsko Euroregion - Těšínské slezsko Logo Czechpointu
 EVROPSKÁ 
 DATABANKA 
Město Třinec na facebooku