Kontaktní informace
Erb s Orlicí
Městský úřad Třinec

adresa pro doručování:
Jablunkovská 160
739 61 Třinec

Telefon: +420 558 306 111
Fax: +420 558 306 143


IČ: 00 297 313
DIČ: CZ 00 297 313
ID datové schránky: 4anbqsj

Případné platby můžete poukázat na: 19-1621781/0100 KB Frýdek-Místek,
expozitura Třinec

e-mail:
sekretariat@trinecko.cz

elektronická podatelna
epodatelna@trinecko.cz (adresa pro podání podle zákona o elektronickém podpisu)

Úřední hodiny pro veřejnost

 1. Základní úřední hodiny pro veřejnost na všech pracovištích městského úřadu jsou stanoveny takto:
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
 2. V úterý, čtvrtek a pátek mohou občané své záležitosti s úředníky jednotlivých odborů vyřídit po předchozí telefonické domluvě v době od 8:00 do 13:00. Na tyto dny jsou směrována místní šetření, jednání mimo budovu městského úřadu a školení úředníků.
 3. Úřední hodiny na oddělení dopravně správních agend odboru dopravy jsou stanoveny takto:
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
  úterý
  8:00 – 13:00 hod
 4. Úřední hodiny na agendách občanských průkazů a cestovních dokladů jsou stanoveny takto:
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
  úterý
  8:00 – 13:00 hod
 5. Úřední hodiny na podatelně městského úřadu jsou stanoveny takto:
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hod
  úterý, čtvrtek, pátek
  8:00 – 14:30 hod
 6. Úřední hodiny na pokladnách jsou stanoveny:
  pondělí, středa
  8:00 – 17:00 hodin
  úterý
  8:00 – 13:00 hod